Projekty budowlane


Projekty budowlane konstrukcji stalowych i inżynierskich w zakresie budownictwa przemysłowego stanowią część naszej oferty.

Nasza oferta zawiera:

koncepcje wielobranżowe
projekty budowlane,
projekty warsztatowe konstrukcji stalowych,
projekty warsztatowe obudowy,
opracowania technologiczne i instalacje specjalistyczne dla przemysłu,
inne opracowania wykraczające poza rutynowy zakres dokumentacji obiektu budowlanego,
opinie i ekspertyzy techniczne.
Zakres realizacji obejmuje:

Kompletne projekty hal przemysłowych,
Więźby dachowe, konstrukcje dachów,
Pomosty i konstrukcje pomocnicze,
Stoły i łoża linii technologicznych i maszyn przemysłowych,